به گالری عطر فرانس پاریس خوش آمدید

تعبیر خواب عطر: دیدن خواب عطر نشانه چیست ؟

بازدید: 7,499 بازدید
تعبیر خواب عطر ادکلن فرانس شاپ

مجله عطر فرانس شاپ: تعبیر خواب عطر و ادکلن؛ تعبیر خواب بوی عطر، خوشبو بودن عطر، شیشه عطر، خواب هدیه گرفتن عطر و مواردی از این دست – از نظر تعبیرکنندگان مختلف معنا و نشانه های متفاوتی دارد. در این مطلب کوتاه به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم:

 

1- عطر و ادکلن در خواب نماد احساسات و حالات روحی شما در عالم بیداری است. به عنوان مثال اگر بوی عطر، خوب و خوشبو باشد تعبیرش احساسات و تجربیات بسیار خوبی است که در زندگی دارید.

2- اگر خواب ببینید ادکلن درست می کنید، تعبیرش آن است که دوستانی دلخواه خواهید داشت و کارها به بهترین نحو ممکن انجام خواهد شد.
3- اگر دختری خواب ببیند آب وان را معطر می کند، تعبیرش آن است که با حوادثی نشاط آور روبرو خواهد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن عطر به خواب بر نُه وجه است: ثنای نیکو یا مدح و ثنا؛ سخن خوش شنیدن؛ علم سود بخش و نافع؛ طبع نیکو و یا سازگاری؛ مجلس علم؛ مردی کریم و بزرگوار؛ سخنی با فرهنگ ( گفتاری ادیبانه و با فرهنگ)؛ دین پاک؛ شنیدن خبری خوش از دوستی.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید:
4- خواب دیدن اینکه شما عطر یا اسپری می زنید بیانگر این است که به دنبال خوشی بیشتر در زندگی تان هستید.

تعبیر خواب بوی خوش عطر:

5- تعبیر خواب خوش بو بودن عطر نشان دهنده ماجرا و اتفاقات بسیار خوب در زندگی است.

ابن سیرین گوید:
6- اگر خواب ببیند که با خود بوی خوش داشت و بیننده خواب اهل علم بود تعبیرش است که مردم از علم او فایده می برند اگر این خواب را توانگر بیند تعبیرش این است که مردم از مال او بهره مند می شوند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
7- عموم بوهای خوش در خواب تعبیر خوب دارند و بوهای بد تعابیر نامطلوب. حتی اگر بوئی خوش باشد ولی شما در خوابتان آن را نپسندید و احساس کنید دوست ندارید تعبیر بوی نا خوش را دارد. عطر از جمله بوهای خوش است و هر چه بیشتر در خواب از عطری خوشتان بیاید و لذت ببرید بهتر است و تعبیر خوب تری دارد .
8-حال اگر در خواب دیدید که کسی عطر مصرف کرده و بوی خوش می دهد برای بیننده خواب خوب است نه مصرف کننده عطر.
9- اگر در خواب دیدید خودتان عطری خوش بو مصرف کرده اید تعبیر خواب تان می گوید کاری می کنید که مردم از شما خوب می گویند و شما را می ستایند. روی هم رفته عطر و بوهای خوش در خواب تعابیر خوب دارند و غالباً به حسن شهرت و نام آوری و مدح و ستایش تعبیر می شوند.

آنلی بیتون می‌گوید:
10- تعبیر بوییدن رایحه ای خوش بو در خواب روبرو شدن با وقایع نشاط آوراست.
11- اگر خواب ببینید بدن یا لباس خود را معطر می کنید، تعبیرش آن است که می کوشید مورد ستایش قرار بگیرید و در این امر اقبال می یابید.
12- اگر خواب ببینید از بوییدن عطری سرمست می شوید، تعبیرش آن است که درلذت جویی افراط خواهید کرد.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید:
13- تعبیر خواب بوییدن عطر، خاطرات و نوستالژی است. شما گذشته تان را به خاطر می آورید.

تعبیر خواب عطر تند و گرم:

14- تعبیر عطر تند و گرم در خواب نشان از ماجراهای استرس آور یا سرگرمی های لوکس و هیجان انگیز است.

تعبیر خواب بوی عطر دیگران:

15- تعبیر خواب عطر و بوی دیگران، احساسات و عقاید و ویژگی های آنان را نشان می دهد. ملایم بودن یا آزار دهندگی عطر ارتباط مستقیم با شخصیت و طرز فکر آن فرد در عالم بیداری است.

تعبیر خواب خریدن عطر:

16- خریدن عطر در خواب به این معنی است که باید از فرصت های کاری که جلوی پایتان قرار گرفته است به بهترین نحو استفاده کنید.

تعبیر خواب اسپری کردن عطر:

17- تعبیر خواب اسپری کردن عطر روی خود و یا روی دیگران این است که شما از دیگران کمک می گیرید تا برای مشکلات خود راه حل های خوبی انتخاب کنید.

تعبیر خواب دزدیدن شیشه عطر:

18- تعبیر خواب دزدیدن شیشه عطر این است که خواسته های شما برآورده نمی شود و برای این خواسته ها هر کاری که از دستتان بر می آید را انجام می دهید.

تعبیر خواب هدیه دادن عطر:

19- عطر هدیه دادن در خواب به این معنی است که هدیه غیر منتظره ای از دوست خود خواهید گرفت. این هدیه از کسی است که مدت زمان طولانی با او صحبت نکرده اید و با او قهر بوده اید.

آنلی بیتون می‌گوید :
20- اگر دختری خواب ببیند مردی به او عطر و ادکلن هدیه می دهد، علامت آن است که تفریحاتی لذت بخش ولی خطرناک را تجربه خواهد کرد.

تعبیر خواب شیشه عطر و فروشگاه عطر:

21- شیشه عطر در خواب به این معنی است که کسی در زندگی شماست که بر روی تمام مسائل زندگیتان کنجکاو شده است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
22- اگردر خواب ببینید شیشه عطر دارید که بوی خوش می دهد اما هنوز در آن را نگشوده و مصرف نکرده اید خواب شما می گوید فرصتی نیک و بزرگ برای شما به وجود می آید که می توانید هم خودتان بهره ببرید و هم دیگران را بهره مند کنید.
23- اگر خواب ببینید کسی شیشه ای عطر به شما داد تعبیرش آن است که فرصتی در اختیار شما قرار می دهد و شانسی به شما می بخشد و اگر شما به کسی شیشه عطر دادید به او فرصت و امکان می دهید.

آنلی بیتون می‌گوید :
24- اگر خواب ببینید در شیشه عطر را می بندید، تعبیرش آن است که چیز با ارزشی را از دست خواهید داد.
25- تعبیر خواب شکستن شیشه عطر آن است که عزیزترین آرزوها و خواسته های شما به شکل مصیبت باری پایان می یابد.

گالری فرانس پاریس: فروشگاه عطر فرانس شاپ

 

دسته‌بندی اخبار
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت